หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


นายเทียนชัย พลายกลาง
นายก ทต.ห้วยหม้าย
 


นายวินัย นันตา
รองนายก ทต.ห้วยหม้าย


นายคะนอง กาวิชัย
รองนายก ทต.ห้วยหม้าย
 


นายนิพนธ์ บุญสิทธิ์
ที่ปรึกษานายก ทต.ห้วยหม้าย


นายพนมพันธ์ อนันชัย
เลขานุการ ทต.ห้วยหม้าย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-592-0159