หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


นายสุทัศน์ ร่องพืช
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย
 


นายนพพร ขอนพิกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย


นายสังคม ธรรมโม
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย
 


นายยอดชาย เกี๋ยงแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นางสาวสุนันทา จินารักษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..........................