หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ห้วยหม้าย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2561
 
 
 
 
ตำบลห้วยหม้าย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสอง อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดแพร่ประมาณ 52 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 173 ตารางกิโลเมตร หรือ 109,084 ไร่
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านหนุน ต.แดนชุมพล และ ต.หัวเหมือง อ.สอง จ.แพร่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลห้วยหม้าย สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงและเนินเขามีแม่น้ำยมไหลผ่าน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, และหมู่ที่ 13
 
 
     
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลห้วยหม้าย ประกอบด้วย 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน

ฤดูหนาว ระหว่าง เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม
อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส ต่ำสุด ประมาณ 12.5 องศาเซลเซียส
 
 
 
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลห้วยหม้าย ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และมีการหาสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และจากอ่างเก็บน้ำ, ฝาย หรือ สระน้ำสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,181 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,933 คน คิดเป็นร้อยละ 48.07

หญิง จำนวน 4,248 คน คิดเป็นร้อยละ 51.93
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,841 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 47.29 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านลูนิเกต 273 319 592 216  
2   บ้านร่องถ่าน 245 311 556 232
  3   บ้านห้วยขอน 216 222 438 147  
4   บ้านป่าคา 259 287 546 173
  5   บ้านต้นหนุน 214 242 456 138  
6   บ้านดอนแก้ว 331 355 686 245
  7   บ้านห้วยหม้าย 296 319 615 190  
8   บ้านห้วยกาน 169 180 349 109
  9   บ้านลูนิเกต 210 228 438 174  
10   บ้านนาตอง 155 178 333 112
  11   บ้านห้วยขอน 244 267 511 191  
12   บ้านใหม่จัดสรร 171 178 349 154
  13   บ้านลูนิเกต 215 224 439 149  
14   บ้านห้วยขอน 281 281 562 175
  15   บ้านลูนิเกต 212 215 427 148  
16   บ้านห้วยขอน 273 275 548 165
  17   บ้านห้วยหม้าย 169 167 336 123  
    รวม 3,933 4,248 8,181 2,841
***ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560***