เทศบาลตำบล ห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
e
Service
หรือ
เข้าสู่ระบบด้วย LINE
ติดต่อ
  • โทรศัพท์ :
  • 054-586-195
  • E-Mail :
  • sarabanhuaymai@huaymai.go.th, hm2018@huaymai.go.th
  • Line :
  • @huaymai
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น
(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำหรับเจ้าหน้าที่
จัดการระบบ e-Service
คู่มือการใช้งาน e-Service
สำหรับประชาชน