เทศบาลตำบล ห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าขยะ
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 5060560937
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลห้วยหม้าย