เทศบาลตำบล ห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต. ห้วยหม้าย)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 5060560937
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลห้วยหม้าย