หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อกรวดคละถมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9,13 บ้านลูนิเกต และ หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้าง กลุ่มงานทาง - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7816 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 (ตั้งแต่เหมืองซอย 3 ถึงที่นานายวิทยา กันตรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 (ตั้งแต่เหมืองซอย 3 ถึงที่นานายวิทยา กันตรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างออกแบบก่อสร้าง กลุ่มงานทาง - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 16 [ 7 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านลูนิเกต หมู่ที่ 15 (จุดที่ 1 จากนานายสันต์ ขุนจันทร์ - นานางวรรณา ใจนนถีย์ จุดที่ 2 จากนานายมา มหาวงศ์ - นานางออน ขวัญยืน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านลูนิเกต หมู่ที่ 15 (จุดที่ 1 จากนานายสันต์ ขุนจันทร์ - นานางวรรณา ใจนนถีย์ จุดที่ 2 จากนานายมา มหาวงศ์ - นานางออน ขวัญยืน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9