หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องถ่าน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย พร.ถ.๒๔-๐๐๓ บ้านห้วยขอน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำกรงคัดแยกขยะตามโครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บพ 5006แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กจ3574 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 67