หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งถังกรองน้ำบาดาล บ้านห้วยกาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 ,9 และ 13 บ้านลูนิเกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุโครงการซ่อมแซมบ้านคนพิการตำบลห้วยหม้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น (SI - 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 57