หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พร.ถ.24-003 แยกทางหลวงชนบทสาย พร.3006 - บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้าย กว้าง 5 เมตร ยาว 2,530 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 สาย [ 15 ม.ค. 2563 ]ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พร.ถ.24-003 แยกทางหลวงชนบทสาย พร.3006 - บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้าย กว้าง 5 เมตร ยาว 2,530 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 สาย [ 15 ม.ค. 2563 ]ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พร.ถ.24-003 แยกทางหลวงชนบทสาย พร.3006 - บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยหม้าย กว้าง 5 เมตร ยาว 2,530 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 สาย [ 15 ม.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2562 ]

  (1)