หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
นายเทียนชัย พลายกลาง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยหม้าย
"เทศบาลตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
มีประเพณีวัฒนธรรมคงคุณค่า นำมาซึ่งนวัตกรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
1
2
3