หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 


นายสมบูรณ์ ใจเศษ
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย
 


นายสมพงษ์ พลายกลาง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยหม้าย


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 


นางปราณี ลือชาคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายบุญ ประดับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายอินตา ขอนอาจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายเกลี้ยง เดชสิริรยาภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายธนู ธงสิบเจ็ด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายแสงเดือน ขอนเอิบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..........................