หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 


นายประยุทธ ตะนะวิไชย
ประธานสภาเทศบาล
 


นายเลง ดงพยง
รองประธานสภาเทศบาล


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายสงคราม ผายาว
สมาชิกสภา เขต 1


นายทรงพล ขอนพิกุล
สมาชิกสภา เขต 1


นายราชันย์ ใจนนถีย์
สมาชิกสภา เขต 1


นายอนุชิต ขอนดอก
สมาชิกสภา เขต 1


นายพงศ์ศักดิ์ ยศประเสริฐ
สมาชิกสภา เขต 1


นายแสงเดือน ขอนเอิบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2