หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


นายประยุทธ ตะนะวิไชย
ประธานสภาเทศบาล
 


นายเลง ดงพยง
รองประธานสภาเทศบาล


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายสงคราม ผายาว
สมาชิกสภา เขต 1


นายทรงพล ขอนพิกุล
สมาชิกสภา เขต 1


นายราชันย์ ใจนนถีย์
สมาชิกสภา เขต 1


นายอนุชิต ขอนดอก
สมาชิกสภา เขต 1


นายพงศ์ศักดิ์ ยศประเสริฐ
สมาชิกสภา เขต 1


นายแสงเดือน ขอนเอิบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-592-0159