หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562  
 

เทศบาลตำบลห้วยหม้าย  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ให้แก่ ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  เทศบาลตำบลห้วยหม้าย ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยหม้าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 14.20 น. โดย คุณ อานนท์ ไชยนันท์

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย