หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอลฟัลท์ติก จำนวน 4 จุด ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่  
<<
>>
X
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แบบรูปรายการ
บก.01
รายละเอียดปริมาณงาน
แบบกรอกปริมาณงาน
เอกสารแนบท้ายประกวดราคา
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2563 เวลา 14.01 น. โดย คุณ จิราวรรณ สันป่าแก้ว

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..........................