หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ค่าเล่าเรียนบุตร เงินบำรุงการศึกษา เบิกเงินค่าเล่าเรียน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
พระราชญัติ การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ( LPA ) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 119  
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของราชการ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 3/2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)     2      3      4   
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..........................