หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่องกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 97  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วหยม้าย เรื่อง การจัดการปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 125  
 
เทศบัญญัติตำบหล้วยหม้าย เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 118  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่อง การจัดการปฏิกูลและมูลฝอย [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 102  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 91  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 105  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
เทศบัญญัติตำบลห้วยหม้าย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2557 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
  (1)     2   
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-592-0159