หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
 

การคมนาคมทางบกระหว่างตำบล มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 เป็นถนนลาดยางสภาพดี จากตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง ถึงจังหวัดลำปาง ผ่าน หมู่ที่ 1, 9, 13, 15 บ้านลูนิเกต

การคมนาคมในหมู่บ้าน มีถนนลาดยางและถนนคอนกรีต
 
 
 
น้ำ

แม่น้ำยม

ลำน้ำห้วยขอน

ลำน้ำห้วยหม้าย

ลำน้ำห้วยกาน

ลำน้ำห้วยเป๊าะ

ลำน้ำห้วยโป่ง

ลำน้ำห้วยไข
ป่าไม้

ต้นสัก

ต้นไผ่
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลห้วยหม้าย

ลำห้วย และแม่น้ำ ลำน้ำ และลำห้วย จำนวน 6 สาย
 
ลำน้ำห้วยขอน
 
ลำน้ำห้วยหม้าย
 
ลำน้ำห้วยกาน
 
ลำน้ำห้วยเป๊าะ
 
ลำน้ำห้วยโป่ง
 
ลำน้ำห้วยไข

แม่น้ำ จำนวน 1 สาย
 
แม่น้ำยม
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 10 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 754 แห่ง

บ่อน้ำโยก จำนวน 68 แห่ง

ฝาย จำนวน 4 แห่ง
  - ฝายห้วยหม้าย จำนวน 1 แห่ง
  - ฝายห้วยโป่ง จำนวน 2 แห่ง
  - ฝายห้วยขอน จำนวน 1 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 9 แห่ง
  - อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ      
  - อ่างเก็บน้ำห้วยหม้าย      
  - อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง      
  - อ่างเก็บน้ำห้วยไข      
  - อ่างเก็บน้ำห้วยกาน      
  - อ่างเก็บน้ำห้วยร่องผึ้ง      
  - อ่างเก็บน้ำห้วยขอน      
  - อ่างเก็บน้ำห้วยหิน      
  - อ่างเก็บน้ำห้วยช้างล้วง