หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

งานกู้ชีพกู้ภัย


งานรับเรื่องราวร้องทุกข์


งานจัดเก็บภาษีและบำรุงท้องที


งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน


งานจัดเก็บภาษีป้าย


งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


งานขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร


งานขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน


งานขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3 ( สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง )

 
   1     (2)     3      4   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-592-0159