หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


งานรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


งานขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


งานขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ


งานขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


งานทำบัตรประจำตัวผู้พิการ ( รายใหม่/กรณีบัตรหมดอายุ)


งานสวัสดิการผู้สูงอายุ


งานขอรับการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ


งานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( 135 ประเภท )


งานออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

 
   1      2     (3)     4   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-592-0159