หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
ปลัดเทศบาล


ว่าที่ร้อยตรีฤทธิเดช ศรีชุม
รองปลัด ทต.
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางสาวภักคีณี ดาวนันท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวกาญจนา กวาวสิบสี่
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นางสาววันวรรษา จารุรังสิรัตน์
นิติกร ปฏิบัติการ


นางปัฐยาวัต เสาระวะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


จ่าเอกธีรวุฒิ กุลลาว
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


นางชมภัค เหมืองทอง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..........................