หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
ปลัดเทศบาล


ว่าที่ร้อยตรีฤทธิเดช ศรีชุม
รองปลัด ทต.
 
 


นางสาวภักคีณี มูลเมือง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวกาญจนา กวาวสิบสี่
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นางวันวรรษา ศรีกา
นิติกร ปฏิบัติการ


นางปัฐยาวัต เสาระวะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


จ่าเอกธีรวุฒิ กุลลาว
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาดา มาตรา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางจิราพร ปะระมะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน