หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
ปลัดเทศบาล


ว่าที่ร้อยตรีฤทธิเดช ศรีชุม
รองปลัด ทต.
 
สำนักปลัด
 


นางสาวภักคีณี มูลเมือง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวกาญจนา กวาวสิบสี่
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นางสาววันวรรษา จารุรังสิรัตน์
นิติกร ปฏิบัติการ


นางปัฐยาวัต เสาระวะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


จ่าเอกธีรวุฒิ กุลลาว
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาดา มาตรา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางจิราพร ปะระมะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..........................