หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
ปลัดเทศบาล


ว่าที่ร้อยตรีฤทธิเดช ศรีชุม
รองปลัด ทต.
 
 


นางอุไรวรรณ ศรีอุบล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก. ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวจิราวรรณ สันป่าแก้ว
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน


นางปาริชาติ ร่องยืด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน


นางสาวจินตนา บุญสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางวรางคณา คำน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพัชรีญา ขอนกลาย
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวเมธิณี ธงสิบสาม
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-592-0159