หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
ปลัดเทศบาล


ว่าที่ร้อยตรีฤทธิเดช ศรีชุม
รองปลัด ทต.
 
 


นางอุไรวรรณ ศรีอุบล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก. ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน


ปาริชาติ ร่องยืืด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสาวจินตนา บุญสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางวรางคณา คำน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพัชรีญา ขอนกลาย
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวเมธิณี ธงสิบสาม
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..........................