หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
ปลัดเทศบาล


ว่าที่ร้อยตรีฤทธิเดช ศรีชุม
รองปลัด ทต.
 
 


นายเรวัฒ ชูมี
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายกฤษณะ เชื้ออ้วน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน


นายมงคลชัย แพทย์สมาน
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ปฏิบัติงาน


นายพิทักษ์ อินจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายสายันต์ ข้ามหก
ช่างเครื่องสูบน้ำ


นางอรชร มาลง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวีรพันธ์ เงาทอง
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..........................