หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
ปลัดเทศบาล


ว่าที่ร้อยตรีฤทธิเดช ศรีชุม
รองปลัด ทต.
 
 


นายไพโรจน์ สุจินดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายไพรัช โลกคำลือ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นางชมภัค เหมืองทอง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายสมพงษ์ ขอนพิกุล
ครู


นางกรรณิกา วงศ์ตุ้ย
ครู


นางสุมาลี ใสสะอาด
ครู


นางปราณี เครือสนธิ์
ครู
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-592-0159