หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
ปลัดเทศบาล


ว่าที่ร้อยตรีฤทธิเดช ศรีชุม
รองปลัด ทต.
 
 


จ่าเอกสรพงษ์ วิชัยคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายศักดิ์ชัย ธิวงศ์
สัตวแพทย์ อาวุโส


นายชูชาติ ปาดสี
พนักงานขับรถขยะ


นายกิตติกร ขอนวงศ์
พนักงานประจำรถขยะ


นายวิรัตน์ จันทร์วงศ์
พนักงานประจำรถขยะ


นายสุริยันต์ มันเสาร์
พนักงานประจำรถขยะ


นางบรรจงรัตน์ อ่อนนวล
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-592-0159