หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 


นางสาวชนิตา ธงสิบสาม
ปลัดเทศบาล


ว่าที่ร้อยตรีฤทธิเดช ศรีชุม
รองปลัด ทต.
 
 


จ่าเอกสรพงษ์ วิชัยคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายศักดิ์ชัย ธิวงศ์
สัตวแพทย์ อาวุโส


-วา่ง-
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)


นายกิตติกร ขอนวงศ์
พนักงานประจำรถขยะ


นายวิรัตน์ จันทร์วงศ์
พนักงานประจำรถขยะ


นายสุริยันต์ มันเสาร์
พนักงานประจำรถขยะ


นางบรรจงรัตน์ อ่อนนวล
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ..........................