หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 
 
 
 

ประปาในตำบลห้วยหม้าย มีจำนวน 8 แห่ง มีการบริหารจัดการค่าน้ำประปา โดยหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเอง เทศบาลตำบลห้วยหม้ายมีหน้าที่ดำเนินการดูแลรักษา และซ่อมแซม
 
 
 

ห้องเช่า,บ้านเช่า,โรงแรม จำนวน 10 แห่ง

ขายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 10 แห่ง

ขายของชำ จำนวน 83 แห่ง

สถานีขายน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 12 แห่ง

ล้างอัดฉีดรถ จำนวน 2 แห่ง

บริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายอาหาร จำนวน 26 แห่ง

ร้านเชื่อมเหล็ก (ช่างเหล็ก) จำนวน 1 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 6 แห่ง

เตาบ่มยา (เตาอบ) จำนวน 1 แห่ง

เตาพลังงาน จำนวน 7 แห่ง

ร้านผลิตน้ำแข็ง จำนวน 1 แห่ง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 13 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 4 แห่ง

ขายโทรศัพท์ , ซ่อมโทรศัพท์ จำนวน 2 แห่ง

ร้านเกมส์ จำนวน 1 แห่ง

ร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตร จำนวน 1 แห่ง

ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง

คลินิก+ร้านขายยา จำนวน 4 แห่ง

ร้านขายอะไหล่รถ จำนวน 1 แห่ง

โรงงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายอาหารสัตว์ จำนวน 1 แห่ง
 
 

ถ้ำผาน้ำบ่อ ตั้งอยู่บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 16

ถ้ำผาแง่แดง ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 16

อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ ตั้งอยู่ที่ บ้านลูนิเกต หมู่ที่ 9

อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านจัดสรร หมู่ที่ 12

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง

อ่างเก็บน้ำห้วยกาน ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยกาน หมู่ที่ 8

วัดพระธาตุหนองจันทร์ ตั้งอยู่ที่ บ้านลู หมู่ที่ 9

พระธาตุแตงเขียว ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าคา หมู่ที่ 4

กำแพงเมืองเวียงเทพ ตั้งอยู่ที่วัดร่องถ่าน หมู่ที่ 2
 
 
 

ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน