หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ห้วยหม้าย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2561
 
 
 
โครงสร้างพื้นฐานดี หมายถึง การให้บริการพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ไฟฟ้า ประปา ถนน รางระบายน้ำ) ครอบคลุมทุกพื้นที่
 
มีคุณภาพชีวิตหมายถึง ประชาชนได้รับการดูแลทางสังคมขั้นพื้นฐาน การศึกษา สุขภาพพลานามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
เศรษฐกิจยั่งยืน หมายถึง เป็นชุมชนพึ่งตนเอง ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
สนับสนุนให้ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ครอบคลุมทุกพื้นที่
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพพลานามัยของประชาชน
 
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เด็กและเยาวชน สตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชนเพื่อเพิ่ม
รายได้แก่ครัวเรือน
 
สร้างโอกาสการศึกษาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ส่งเสริมทักษะ พัฒนาการเด็กอย่างสมวัย
 
สนับสนุนให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน